LANGUAGE
MENU

Food

laliberte & tarte NOYU

laliberte & tarte NOYU

Farmer’s Market Minami no Sato

Farmer’s Market Minami no Sato

Café Yamaboshi

Café Yamaboshi

Bike is Life

Bike is Life

Shinchan-Fruits-Farm

Shinchan-Fruits-Farm

Sanren Suisha no Sato Asakura

Sanren Suisha no Sato Asakura

Akizuki Ikeda-ya (rental kimono dressing experience)

Akizuki Ikeda-ya (rental kimono dressing experience)

Ringo to Budo no Ki (Shop and Restaurant “Apple and Grape Tree”)

Ringo to Budo no Ki (Shop and Restaurant “Apple and Grape Tree”)

Kuromon chaya (Shop and Restaurant)

Kuromon chaya (Shop and Restaurant)